Ovaj vid zaštite predstavlja i dio produženog bolničkog liječenja, a slobodno se može nazvati i bolnicom u kući.

U obavljanju zdravstvene djelatnosti patronažna služba pruža preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge i palijativno zbrinjavanje.
Rad poliklinike obuhvata širok dijapazon djelatnosti specijalizovanih timova ljekara i edukovanih medicinskih sestara, koji sprovode dijagnostičke i terapijske procedure u stanu oboljelog, kao i proces zdravstvene njege.


U kućnim uslovima se mogu obaviti:

  • Pregled specijalista
  • Uzimanje uzoraka za laboratorijske i mikrobiološke analize
  • Terapija (infuzija, inhalacija, previjanje i injekcije)
  • Holter EKG-a
Pozovite nas na +382 33 687 227, +382 68 331 333Zakaži pregled