ORDINIRA Prof. Dr sc med. DRAGAN TAVČIOVSKI

BIOGRAFIJA:

Prof. Tavčiovski je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1974. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1982. godine od kada je stalno zaposlen u Klinici za kardiologiju VMA. 

U ovoj ustanovi odbranio je i doktorsku disertaciju i izabran je za profesora na predmetu Interna medicina.

Trenutno se nalazi na poziciji Načelnika Klinike za kardiologiju.

Dr Tavčiovski se stručno usavršavao u Hammersmill Hospital u Londonu i Texas Heart Institute u Hjustonu.

Autor je i koautor u više od 150 stručnih i načunih radova koji su publikovani u stranim i domaćim časopisima, kao i više knjiga i monografija. Dr Tavčioski je takođe uključen u više međunarodnih studija.

 

-PREVENTIVNI RAD

Rano otkrivanje ishemijskih bolesti srca, kao i drugih kardiovaskularnih oboljenja sa ciljem produženja životnog vijeka i poboljšanja kvaliteta života

-DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE RAZNIH KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA (OBOLJENJA SRČANIH ZALIZAKA, POVIŠEN KRVNI PRITISAK, POREMEĆAJI SRČANOG RITMA...)

-KARDIOLOŠKI PREGLED SA EKG-OM

-ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA SA KOLOR DOPLEROM

-EHO TEST

-24-ČASOVNI MONITORING KRVNOG PRITISKA

-24- HOLTER EKG

Pregledi se obavljaju najsavremenijom medicinskom opremom

 

Pozovite nas na +382 33 687 227, +382 68 331 333Zakaži pregled