Fizikalna terapija predstavlja aplikaciju (primjenu) raznih oblika fizičke energije (svjetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke…) u cilju prevencije, liječenja i funkcionalnog osposobljavanja oboljelih i povrijeđenih (medicinska rehabilitacija).

Naziv fizikalna terapija potiče od grčke riječi “fysis”, što u prevodu znači “prirodna”, tj. primjena prirodnih faktora u svrhe liječenja. Još su stari Asirci, Egipćani, Grci i Rimljani koristili sunčevu svjetlosnu energiju u svrhe liječenja. Takođe, u grčkoj i rimskoj istoriji nalaze se prvi zapisi o elektro- terapiji, primjeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe ( Aristotel, Skribonie, Dioskurid ). I stari Kinezi su koristili prirodne agense u svrhe liječenja, posebno toplotu, pokret, ubod…
Zato možemo reći da je fizikalna terapija jedna od najstarijih metoda liječenja u istoriji medicine.

Šta podrazumijeva pregled fizijatra?

Pregled ljekara, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opšti pregled i specijalni dio pregleda. U opštem dijelu pregleda uzimaju se sledeći podaci od pacijenta, tzv. anamneza:

– lični podaci,
– glavne tegobe,
– sadašnja bolest,
– ranije bolesti,
– porodična anamneza,
– psihosocijalna anamneza.

Specijalni pregled podrazumijeva procjenu funkcionalnog stanja pacijenta, tzv. status functionalis, kada ljekar procjenjuje:

– posturu (stav, držanje tijela),
– hod,
– aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova,
– tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu),
– refleksnu aktivnost,
– senzibilitet,
– antropometrijske mjere (mjere se obim i dužina ekstremiteta),
– stanje periferne cirkulacije,
– test aktivnosti dnevnog života (ADŽ test).

Pozovite nas na +382 33 687 227, +382 68 331 333Zakaži pregled