Šta je to alergija?

Alergija je preosjetljivost organizma na supstance koje u njega dospijevaju kroz disajne puteve, hranom ili putem kože. Simptomi alergijske reakcije mogu biti opšti (sistemski) ili lokalizovani na organ ili organski sistem putem kojeg je alergen ušao u tijelo (koža i sluznice, digestivni ili respiratorni sistem).

Spisak supstanci na koje možemo biti alergični je veliki. Svaka supstanca iz okoline je potencijalni alergen, što znači da može izazvati alergijsku reakciju.

Pregled

U prepoznavanju alergijske bolesti važnu ulogu ima detaljan razgovor sa pacijentom, odnosno uzeta anamneza, uz pomoć koje ljekar ciljanim pitanjima može povezati uticaj nekih spoljnih faktora sa simptomima bolesti. Mnogi pacijenti izloženi su različitim alergenima u svojoj radnoj okolini, pa je važno obratiti pažnju i na podatke o radnoj sredini, ali i o prehrambenim navikama bolesnika.

Kao prvi korak u određivanju uzročnog alergena, ljekar će primijeniti zlatni standard – kožne testove. Postoji nekoliko vrsta kožnih testova, a koji će se test raditi zavisi od vrste alergije i odluke ljekara. Kod svih testiranja koriste se fabrički pripremljeni ekstrakti različitih alergena. Rezultate testiranja treba interpretirati iskusni ljekar zbog mnogih lažno pozitivnih rezultata.

Testovi

U našoj ordinaciji izvodimo epikutane testove na kontaktne i nutritivne alergene. Ukoliko postoji sumnja da određeni kozmetički preparati, bižuterija ili neke druge supstance sa kojima se dolazi u kontakt, izazivaju promene na licu, kapcima, rukama, vratu, preporučuje se epikutano testiranje na kontaktne alergene.

Epikutano testiranje na kontaktne alergene obuhvata alergene koji najčešće izazivaju alergijske kontaktne dermatitise u Evropi, od metala koji se nalaze u bižuteriji, preko boja, konzervanasa ili mirisa u bojama za kosu ili drugim kozmetičkim proizvodima, do supstanci koje se nalaze u lijepilima, cementu, gumi i drugim stvarima sa kojima smo u svakodnevnom kontaktu.

Epikutano testiranje na nutritivne alergene služi za dokazivanje kasnog tipa preosjetljivosti na hranu, gdje se simptomi na javljaju odmah nakon konzumiranja, već dan ili više dana po unošenju namirnice. Ovakvo testiranje je potrebno u slučajevima nejasnih digestivnih tegoba, kao i ekcema koji neuobičajeno reaguju ili se pogoršavaju. U epikutanom testiranju na nutritivne alergene koriste se pripremljeni eksrakti namirnica ili same namirice (jaje, kravlje mlijeko, koštunjavo voće, soja, kikiriki, pšenično brašno…). Ukoliko pacijent povezuje svoje tegobe sa nekom drugom namirnicom, može se i ta namirnica aplikovati, ali je jako bitna interpretacija rezultata, jer je mogućnost greške prisutna. Ipak, zlatni standard za sigurnu dijagnozu je eliminaciona dijeta u trajanju od 2 mjeseca , pa ponovno započinjanje korišćenja te hrane kako bi se potvrdio rezultat ovog načina testiranja.

Epikutani test se izvodi tako što se na koži leđa aplikuju flasteri sa alergenima, koji se skidaju nakon 48h. Prvo očitavanje se vrši odmah nakon skidanja flastera, odnosno 48h nakon aplikovanja flastera, a 72h od aplikovanja flastera vrši se drugo očitavanje. Ukoliko postoji preosjetljivost na određeni alergen, na mjestu kontakta kože sa njim javlja se crvenilo sa malim mjehurićima ispunjenim bistrom tečnošću.

Pozovite nas na +382 33 687 227, +382 68 331 333Zakaži pregled